Verden

Verden er vårt kall

For Sentermenigheten er misjonbefalningen, å gå ut til hele verden, en del av vårt DNA. Det siste Jesus gav disiplene før han ble løftet opp til himmelen, var misjonsbefalingen. Ikke misjonsforslaget…

For oss innebærer det at vi engasjerer oss for å nå ut med evangeliet til mennesker uavhengig av hvor de er; hele verden er vårt misjonskall. Det gjør at vi bruker mye ressurser i form av penger, fokus og tid på dette.

For oss innebærer misjon både å hjelpe mennesker i nød, og å forkynne evangeliet, undervise troende og plante menigheter.

 

VerdenBilde

Les mer om vårt engasjement utenfor Norge

Misjon

Vi har de siste årene hatt et omfattende arbeid i Asia, og da spesielt i India og Nepal. I tillegg samarbeider vi med flere andre misjonsorganisasjoner.Les mer om misjon.

Skap en forandring

Sentermenighetens bistandsarbeid i India drives gjennom Skap en Forandring, som blant annet har flere hundre barn i et fjernadopsjonsprogram. Les mer om arbeidet på skapenforandring.no.
Left / Button

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Right / Button