Våre verdier

Sentermenigheten har som mål å hjelpe så mange mennesker som mulig til tro på Gud, og til å bli helhjertede etterfølgere av Jesus Kristus.

For å kunne gjøre det har vi definert tre nøkkelverdier som er viktige for oss: tydelighet, raushet og Gudsnærvær. Når disse tre verdiene finnes i balanse, tror vi at det skaper et godt vekstmiljø hvor man kan trives, vokse og utvikle seg, og bli kjent med Gud.


Tydelighet

Tydelighet handler om fokus på Guds Ord og forkynnelse. Vi vet hva vi tror på, vi er bevisste på at Guds Ord forandrer våre liv, og vi er dedikerte til å være lys og salt i verden. Vi ønsker å være ærlige mot Gud og omgivelsene, og vi er stolte over hva Jesus har gjort. Vi søker å leve etter den åpenbaringen som Gud har gitt oss i Bibelen. Vi skal være tydelige, men ikke loviske.


Raushet

Raushet handler om hvordan vi er mot hverandre og mot andre. Kjærlighet og omsorg skal prege relasjonene. Det er lov å være uenig, se ting på forskjellige måter, stå i prosesser, og å være underveis. Bibelen beskriver menigheten som Guds familie. Som Guds familie har vi en felles identitet med sterke bånd. Raushet og romslighet sikrer individualitet og gir trygghet. Vi ønsker å stimulere ekthet og gi rom for særpreg. Vi ønsker også å være folkelige, snakke et språk som er lett å forstå, ha begge beina på jorden, og oppmuntre til involvering i verden vi lever i. Vi skal være rause, men ikke verdslige.


Gudsnærvær

Gudsnærvær handler om at Gud er tilstede iblant oss med sin Hellige Ånd. Vi tror at kristenlivet er et overnaturlig liv som leves ut på en naturlig måte i hverdagen. Jesus er hodet for menigheten og er den som bygger, styrker, beskytter og bevarer menigheten. Vi tror på en levende Gud, og vi forventer at dette merkes når de troende samles. Vi ønsker å tilbe Gud av et helt hjerte, være åpen for Den Hellige Ånds ledelse og gaver, og tror at Gud kan gjøre det samme i dag som han gjorde da Jesus vandret omkring i Galilea for 2000 år siden. Vi vil ha Gudsnærvær, men ikke være svermeriske.

 

Left / Button

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Right / Button