Vår tilknytning

Vi tror at vi som kristne trenger å tilhøre et menighetsfellesskap. Og så tror vi at vi som kirke trenger å stå sammen med andre kirker i en større sammenheng.

Sentermenigheten er tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge, og er med i Livets Ord Family i Europa.

Pinsebevegelsen

I februar 2014 ble vi presentert som Pinsemenighet på Pinsebevegelsens lederkonferanse LED14. Pinsebevegelsen i Norge er en sammenslutning av ca. 330 selvstendige menigheter. Pinsemenighetene i Norge har tilsammen ca. 50 000 medlemmer, mens man på verdensbasis regner man med at det er ca. 500 000 pinsevenner.

Livets Ord Family

Lørdag 27. juli 2019, på Europakonferansen på Livets Ord i Uppsala, ble Sentermenigheten presentert som en av 30 europeiske menigheter som er en del av det nyetablerte nettverket Livets Ord Family.

Vi har hatt en nær tilknytning til Livets Ord gjennom mange år, og er glad for å formelt kunne stå i en enda nærmere relasjon med menigheter i den samme åndelige strømmen. Det er en styrke å kunne stå i et visjonært fellesskap med menigheter med samme type åndelige DNA.Left / Button

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Right / Button