Gudstjenester

Søndager kl. 11:00 møtes vi til gudstjeneste i Sentermenigheten. Du er hjertelig velkommen til oppbyggende forkynnelse, lovsang og fellesskap!

Et kvarter før gudstjenesten er det enkel servering av frukt og kaffe i foajeen.

Under gudstjenesten vil du kunne ta del i lovsang og tilbedelse, og bli oppmuntret og utfordret ved forkynnelsen av Guds ord. Uttrykket er friskt og moderne, men på en måte som appellerer til både unge og godt voksne. Parallelt med gudstjenesten er det egen søndagsskole for barna. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe med salg av mat og drikke.

Velkommen til gudstjeneste i Sentermenigheten!

Ofte stilte spørsmål

Hva slags tilbud finnes for barna mine under gudstjenesten? Vi tilbyr søndagsskole for barn i alderen 4-10 år. Barna blir tatt hånd om av omsorgsfulle voksne med erfaring med barn. Du kan selvfølgelig være sammen med barna dine første gang.

Hvordan er det å komme som ny til gudstjenesten? Vi har møteverter som er tilgjengelig for møtebesøkende, og som ønsker velkommen ved inngangen. Det er også plassert en betjent informasjonsskranke i foajeen.

Hvor lenge varer gudstjenesten? En gudstjenesten vil som oftest vare i 1½-2 timer. Kafeteria er åpen etter gudstjenesten.

Hva slags mennesker kommer på gudstjenesten? Du vil møte mange forskjellige mennesker på gudstjenesten, både når det gjelder yrke, sosial status, etnisitet og alder.

Er gudstjenesten i Sentermenigheten akkurat som en gudstjeneste i statskirken? Uttrykksformene på gudstjenesten i Sentermenigheten vil variere fra en tradisjonell gudstjeneste i en statskirkemenighet når det gjelder uttrykk. Vi har ikke en fastordnet liturgi, men står friere i forhold rekkefølge og uttrykksformer. Du vil oppleve musikk i form av lovsang og tilbedelse med aktiv deltakelse fra forsamlingen. Taleren følger ikke kirkeårets tekster, men prekenen inngår ofte i en prekenserie som går over flere søndager.

Har dere nattverd på gudstjenesten? Første søndag hver måned har vi nattverd på gudstjenesten. Nattverd er et minnesmåltid over Jesu død og oppstandelse, og er for alle som tror på Jesus og som har fått tilgivelse fra synd. Du må ikke være medlem i Sentermenigheten for å ta nattverd hos oss. Dersom du ikke ønsker å delta ved nattverd, er du selvfølgelig fri til å ikke delta i nattverdshandlingen.

Kan jeg se dåp på gudstjenesten? I Sentermenigheten praktiserer vi troendes dåp. Vi døper ikke spebarn, men mener at dåpen skal komme etter troen. Derfor må den som skal døpe seg være gammel nok til selv å ha en bevissthet omkring troen. Vi har dåpsbasseng i forsamlingssalen, og dåp blir utført på gudstjenesten. Frekvensen avgjøres av pågangen fra mennesker som vil la seg døpe.

Er det tungetale på gudstjenesten? Tungetale er at bønnespråk som Gud har gitt til alle troende. Tungetalen vil ikke oppleves som påtrengende eller dominerende på gudstjenesten i Sentermenigheten, men du vil oppleve at tungetale blir praktisert i tilbedelse av Gud på gudstjenester.

Koster det noe å delta på gudstjenesten? Det er gratis å være med på gudstjenesten. En gang i måneden tas det opp kollekt. Menigheten drives i stor grad av frivillige gaver fra medlemmer som sender penger inn via bank.

Kan jeg få forbønn for personlige behov på gudstjenesten? Vi tror at Gud er en god Gud som hører bønn. Under hver gudstjeneste ber vi for bønnebehov som er meldt inn via internett eller skriftlig til møtevert eller møteleder. Under denne forbønnsdelen ber vi også anonymt for personlige behov som finnes i salen. Iblant gis det også anledning til å bli bedt for ved håndspåleggelse på slutten av en gudstjeneste.

Hva slags klær skal jeg ha på meg på gudstjenesten? Det finnes ingen bestemt kleskode på gudstjenesten. Her kommer man i de klærene man liker.

Left / Button

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Right / Button