Vi lever i en utfordrende tid. Akkurat da alt så lyst ut, har vi i løpet av noen få uker opplevd omveltninger som ingen kunne forutse. Samfunnet stengtes ned, mange blir permittert, beredskapsplaner for krisehåndtering settes ut i live, børsene stuper i en fart som minner oss om finanskrisen, og nettavisene fylles med artikler som ytterligere forsterker opplevelsen av krise. 

Når vi ser på omstendighetene, er det lett å oppleve frykt. I utgangspunktet er en sunn frykt en medfødt egenskap, etter Guds design. Den sunne frykten gjør at vi ikke skader oss selv, eller at vi i denne situasjonen tar forholdsregler for å forhindre smitte. Men når frykten får overhånd, lammer den oss.

«Frykt ikke!» sa Jesus gang på gang. Og i Johannes 14,1 sier han: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!» Det finnes per i dag ingen medisin mot koronaviruset. Men det finnes en medisin mot frykt. Og denne medisinen heter tro. Troen bryter fryktens ånd, og erstatter den med Guds fred. Det sentrale her er ikke troen i seg selv, som om den skulle være en slags mirakelformel. Alt står og faller med hvem vi tror på.

La oss i denne situasjonen minne hverandre på at Gud har all makt. Han er vår skaper. Han er vår frelser. Han er vår beskytter, vår lege. Gud er vår forsørger, vår fred.  Gud er vår styrke, vår tilflukt. Gud, vår klippe, og vårt håp. Han er for alltid vår framtid.

Gud er med deg alle dager. Han hører din bønn. «Frykt ikke, bare tro!» (Luk 8,50).   

Left / Button

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Right / Button