Misjon

Sentermenigheten har gjennom alle år reist på misjonsturer, og drevet misjonsarbeid. Vårt engasjement har vært i mange forskjellige land, spesielt i Europa og Asia. De siste årene har våre viktigste misjonsområder vært India og Nepal.

India

Sentermenigheten har vært engasjert i misjonsarbeid i India siden 1998, og siden da har arbeidet hatt en eventyrlig vekst. De siste årene har hundrevis av nye menigheter blitt etablert.

Vi tror at de lokale kristne er de beste til å nå sitt folk og sin kultur med evangeliet. Derfor sikter vi vårt arbeid inn mot å utruste og utdanne lokale ledere. Dette gjøres gjennom seminarer for pastorer og evangelister, hvor vi samler ledere til undervisning, veiledning og oppfølging. Videre har vi drevet Bibelskoler for å utdanne unge mennesker til å nå folket sitt med evangeliet, og å plante menigheter. Lokale pastorer leder arbeidet. Sentermenigheten støtter økonomisk og bidrar med undervisning og veiledning. Vi har en ordning hvor vi støtter evangelister/pastorer i fattige områder med et månedlig beløp i en tidsavgrenset periode. Målet er hele tiden at de skal bli selvforsørgende.

Nepal

Sentermenigheten har jobbet i Nepal i mange år. Vi samarbeider med en menighetsplanterbevegelse som har som mål å plante tusen nye menigheter. Vi har i flere år drevet en menighetsplanterskole i Nepal, både i hovedstaden Katmandu, og sørvest i landet.

Left / Button

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Right / Button