Vår tilknytning

Vi tror at vi som kristne trenger å tilhøre et menighetsfellesskap. Og så tror vi at vi som kirke trenger å stå sammen med andre kirker i en større sammenheng.

Sentermenigheten er tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge, og er også med i Livets Ord Family i Europa.

Pinsebevegelsen

I februar 2014 ble vi offisielt innlemmet i Pinsebevegelsen i Norge. Dette skjedde på Pinsebevegelsens lederkonferanse LED14. Pinsebevegelsen i Norge er en sammenslutning av ca. 330 selvstendige menigheter. Pinsebevegelsen i Norge består av omtrent 330 uavhengige menigheter. Disse menighetene har totalt rundt 50 000 medlemmer i Norge. På global skala er det anslått at det finnes omkring 500 000 pinsevenner.

Livets Ord Family

Lørdag 27. juli 2019, under Europakonferansen på Livets Ord i Uppsala, ble Sentermenigheten introdusert som en av de 30 europeiske menighetene som er en del av det nyopprettede nettverket Livets Ord Family.

Vi har hatt en nær tilknytning til Livets Ord gjennom mange år, og når det ble etablert et Family-nettverk, var det naturlig for oss å formelt tre inn. Vi oppleverr det som en styrke å kunne stå i et visjonært fellesskap med menigheter med samme type åndelige DNA som oss selv.

Left / Button

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Right / Button