Vår historie

Høsten 1994 ble Sentermenigheten formelt etablert, og ca. 90 mennesker meldte seg inn i menigheten. Virksomheten flyttet inn i hyggelige leide lokaliteter i Gamle Borgenvei 5 i Asker. Målsettingen var å nå ut til kirkefremmede med evangeliet, og å trene mennesker til å være disipler av Jesus. Gudstjenester og møter var preget av en respekt for Guds Ord, troen på Guds overnaturlige kraft og frisk lovsang. Det ble også satset mye på utadrettet arbeid med friluftsmøter, teamvirksomhet og distribusjon av trykte publikasjoner. Menigheten hadde et ekspansivt ungdomsmiljø, og arrangerte mange Alpha-kurs for å gi mennesker grunnleggende innføring i kristen tro.

Sentermenigheten ble etablert som en selvstendig frimenighet med bevissthet om gode relasjoner og samarbeid med andre menigheter og trossamfunn. Ole Bjørn Urne var grunnlegger og menighetens hovedpastor.

Samme året ble Sentermenighetens Bibelskole startet opp igjen som en ettårig heltids bibelskole. Skolen var godkjent av undervisningsdepartementet.

Bakgrunn

Ole Bjørn Urne etablerte og ledet Ten Center fra tidlig på 70-tallet. Ten Center var et kristent rehabiliteringsarbeid for stoffmisbrukere. Dette arbeidet ekspanderte raskt, og det ble opprettet krisesenter og egne sentre for gutter og jenter, med hovedsete i Oslo. I tillegg drev Ten Center med omfattende forebyggende virksomhet med bl.a. besøk på skoler og i militærforlegninger. Det ble også etablert en bibelskole for trening av kristne ungdommer. Ten Center var knyttet opp mot pinsebevegelsen i Norge, og mot Teen Challenge med David Wilkerson internasjonalt. Ten Center ble drevet i ca. 20 år. Under oppstarten av Sentermenigheten var det mange fra Ten Center-miljøet som var med.

Bygging av menighetssenter i Solbråveien

Sentermenigheten var tidlig på utkikk etter et sted der menigheten kunne bygge sitt eget forsamlingshus. En egnet tomt i Solbråveien i Asker ble kjøpt, med god eksponering mot E-18. Sommeren 1997 ble første spadetak gjort for det som skulle bli Sentermenighetens nye menighetssenter. Bygget ville gi muligheter for vekst og økt oppslutning, og ble et synlig uttrykk for visjonen om å skape en levende og livskraftig menighet. Iherdig dugnadsinnsats gjorde at man i august 1999 kunne feire innvielse av det 3300 m2 store bygget. Her var forsamlingssal til mer enn 700 mennesker, kafeteria, diverse undervisningsrom, kontoravdeling og i tillegg en del arealer for utleie.

Misjon og bistand
Misjon har hele tiden vært viktig i Sentermenighetens arbeid. Menigheten har drevet aktivt misjons- og bistandsarbeid en rekke steder. Det ble arrangert teamreiser og/eller etablert misjonsprosjekter i Russland, Hvite-Russland, på Cuba, i Egypt, Jordan, Kina, Tyskland, Nederland, India, Bangladesh og på Filippinene.

Sommeren 2002 ble Skap en forandring, et fjernadopsjonsprosjekt blant fattige barn i India, etablert.

Holu Fjellstue

Sentermenigheten eier Holu Fjellstue i Ål i Hallingdal. Stedet har blitt benyttet til menighetsturer som har styrket menighetens fellesskap. I 2012 inngikk Sentermenigheten et samarbeid med Gulsrud leirsted om drift og utleie av stedet. Holu markedsføres nå som Hallingdal leirsted.

Generasjonsskifte

1. januar 2013 ble det gjort endringer i Sentermenighetens ledelse. Ole Bjørn Urne ønsket å trekke seg ut av menighetens ledelse, og initierte behovet for at yngre krefter skulle lede menigheten videre. Styret gikk inn for å ansette Raymond Urne som ny hovedpastor. Det ble også gjort andre endringer i lederteamet. I løpet av 2013 var det en prosess i forhold til å slutte seg til pinsebevegelsen, og 31. januar 2014 ble Sentermenigheten presentert som pinsemenighet på lederkonferansen LED14. 27. juli 2019 ble Sentermenigheten presentert som en av Livets Ord Family-menighetene i Livets Ords internasjonale nettverk.

Left / Button

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Right / Button