Om oss

En tydelig, raus og varm kirke

Sentermenigheten er en kirke bestående av mennesker i forskjellige aldre og fra mange ulike kulturer. Vi mener at kirke er et sted man kan komme med lave skuldre. Uansett hvem man er, eller hvordan man har det. Vi ønsker å være en menighet som er preget av tydelighet, raushet og Gudsnærvær.

Troen på at Bibelen er Guds Ord er viktig for oss. Derfor er forkynnelse sentralt i våre gudstjenester. Også tror vi at Gud er tilstede med sitt nærvær når vi samles. Derfor har bønn og lovsang en betydelig plass. Vårt mål er at så mange som mulig skal forstå Bibelens budskapet og erfare livet i Jesus Kristus.

Gudstjeneste

Søndager 11:00

NOR 20200110 Asker LO Conference TQ 27

Les mer om oss

Hva vi tror

Sentermenigheten er en pinsekarismatisk menighet, trygt plassert i klassisk kristen trostradisjon. Les gjerne vårt trosgrunnlag.

Våre verdier

Verdiene legger føringer for kulturen i en kirke. Tydelighet, raushet og Gudsnærvær er viktige verdier for oss.

Vår tilknytning

Menigheten ble knyttet seg til Pinsebevegelsen i 2014. I 2019 ble vi tilsluttet Livets Ord Family-nettverk i Europa.

Vår historie

Menigheten ble etablert av Ole Bjørn Urne. På 70-tallet startet han et kristent pionerarbeid for å rehabilitere rusmissbrukere. I 1994 sto han i bresjen for å plante Sentermenigheten. Les mer om vår historie.

Lederteam

Sentermenigheten ledes av et lederteam. Pastor i Sentermenigheten er Raymond Urne. Les mer om lederteamet her.

Tilgjengelighet

Sentermenigheten samles i vårt menighetssenter i Asker, sentralt plassert midt i mellom Oslo og Drammen, lett tilgjengelig fra E18. Veibeskrivelse finner du her.
Left / Button

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Right / Button