Barn

Søndagsskole

I Sentermenigheten er barna viktige. Vi gjør alt vi kan for at de skal oppleve trygge rammer der de kan bli kjent med andre barn, og hvor de skal kunne få et godt gudsbilde og utvikle en egen tro på Jesus.

På søndagsskolen vil vi at barna skal bli kjent med Bibelen og bli trygge i sin relasjon til Gud. Vi vil at barna skal etablere gode vennskap, også på tvers av alder. På søndagsskolen møter barna voksne som formidler budskapet om Jesus på en spennende og variert måte. Samlingene består av en formidlingsdel og en aktivitetsdel. I formidlingsdelen presenteres evangeliet gjennom drama, fortelling, samtale, sang og musikk. I aktivitetsdelen er det lek, spill, konkurranser, formingsaktiviteter med mer.

Søndagsskolen er for barn fra 1 år og til og med 6.klasse og har følgende aldersinndeling:

  • Minigjengen: 1 til 3 år (foreldrestyrt i festsalen)
  • Juniorgjengen: 3 år tom 1.kl.
  • Supergjengen: 2.kl tom 7.kl

Barna er med på første del av gudstjenesten med sang, og leveres av foreldrene ca. kl. 11.30. Barna må hentes etter at gudstjenesten er ferdig.

Left / Button

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Right / Button