Bidra

Sammen bygger vi kirke

Sentermenigheten er en kirke bestående av mennesker i forskjellige aldre og fra mange ulike kulturer. Sammen bygger vi kirke.

Den som bidrar, føler delaktighet. Når vi studerer hva menighet er i Bibelen, finner vi beskrivelser av både individet og fellesskapet. Individene beskrives som lemmer i en kropp, hvor alle er nødvendige for helheten. Eller som steiner i et byggverk, hvor styrken avhenger av at hver enkelt fyller sin funksjon.

Når du bidrar går du fra å være passiv mottaker, til aktiv giver. Du blir en medarbeider. Du kobler sammen med de andre for å bidra til at mennesker blir betjent, og for at menigheten bygges sterk.

NOR 20200111 Asker LO Conference TQ 59-2

Les mer om hvordan du kan bidra

Gi en gave

Frivillige gaver er en av bærebjelkene i menighetsarbeid. Når vi sammen er med å gi penger inn i arbeidet, kan menigheten betjene mennesker i inn- og utland. Les mer om hvordan du kan være med å gi.

Hjelpe til

Det er mange måter å hjelpe til i Sentermenigheten. Alle de frivillige som er engasjert på forskjellige områder, bidrar til at vi som kirke fungerer og oppfyller vår hensikt. Les mer om hvordan du kan hjelpe til her.
Left / Button

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Right / Button