MISJONSTURER

I Sentermenigheten søker vi å ha et aktivt forhold til misjonsbefalingen. Vi tror at misjonsengasjement er enhver kristens ansvar, og ønsker som menighet å legge til rette for at den enkelte kan bli involvert på en aller annen måte.

Dette kan være ved forbønnstjeneste eller givertjeneste, eller ved å reise som misjonær for en kortere eller lengre periode. Sentermenigheten har i mange år vært engasjert i misjons- og hjelpeprosjekter i India, hvor vi bl.a. driver fjernadopsjonsprosjektet Skap en Forandring. Ta kontakt dersom du ønsker å være med på en misjonstur.