VERDEN

For Sentermenigheten er misjonbefalningen, å gå ut til hele verden, en del av vårt DNA. Det siste Jesus gav disiplene før han ble løftet opp til himmelen, var misjonsbefalingen. Ikke misjonsforslaget…

For oss innebærer det at vi engasjerer oss for å nå ut med evangeliet til mennesker uavhengig av hvor de er; hele verden er vårt misjonskall. Det gjør at vi bruker mye ressurser i form av penger, fokus og tid på dette.

For oss innebærer misjon både å hjelpe mennesker i nød, og å forkynne evangeliet, undervise troende og plante menigheter.

Misjon

Vi har de siste årene hatt et omfattende arbeid i Asia, og da spesielt i India og Nepal. I tillegg samarbeider vi med flere andre misjonsorganisasjoner.

Les mer om misjon.

Bistandsarbeid

Sentermenighetens bistandsarbeid i India drives gjennom Skap en Forandring,som blant annet har flere hundre barn i et fjernadopsjonsprogram. Les mer på skapenforandring.no.