Visjon og verdier

Sentermenighetens visjon er å hjelpe så mange mennesker som mulig til tro og til å bli helhjertede etterfølgere av Jesus Kristus.


 

Sentermenigheten ønsker å være en menighet som er preget av tydelighet, raushet og Gudsnærvær.

Tydelighet handler om fokus på Guds Ord og forkynnelse. Vi vet hva vi tror på, vi er bevisste på at Guds Ord forandrer våre liv, og vi er dedikerte til å være lys og salt i verden. Vi ønsker å være ærlige mot Gud og omgivelsene, og vi er stolte over hva Jesus har gjort. Vi søker å leve etter den åpenbaringen som Gud har gitt oss i Bibelen. Vi skal være tydelige, men ikke loviske.


Raushet handler om hvordan vi er mot hverandre og mot andre. Kjærlighet og omsorg skal prege relasjonene. Det er lov å være uenig, se ting på forskjellige måter, stå i prosesser, og å være underveis. Bibelen beskriver menigheten som Guds familie. Som Guds familie har vi en felles identitet med sterke bånd. Raushet og romslighet sikrer individualitet og gir trygghet. Vi ønsker å stimulere ekthet og gi rom for særpreg. Vi ønsker også å være folkelige, snakke et språk som er lett å forstå, ha begge beina på jorden, og oppmuntre til involvering i verden vi lever i. Vi skal være rause, men ikke verdslige.


Gudsnærvær handler om at Gud er tilstede iblant oss med sin Hellige Ånd. Vi tror at kristenlivet er et overnaturlig liv som leves ut på en naturlig måte i hverdagen. Jesus er hodet for menigheten og er den som bygger, styrker, beskytter og bevarer menigheten. Vi tror på en levende Gud, og vi forventer at dette merkes når de troende samles. Vi ønsker å tilbe Gud av et helt hjerte, være åpen for Den Hellige Ånds ledelse og gaver, og tror at Gud kan gjøre det samme i dag som han gjorde da Jesus vandret omkring i Galilea for 2000 år siden. Vi vil ha Gudsnærvær, men ikke være svermeriske.


Sentermenighetens mål er…

  1. å inspirere deg til tilbedelse av den levende Gud,
  2. koble deg med andre kristne for vennskap og åndelig fellesskap,
  3. hjelpe deg å vokse i ditt kristenliv,
  4. gi deg mulighet til å tjene Gud og din neste,
  5. og bidra til at du ønsker å gjøre Jesus kjent og tilgjengelig for andre.