Pastorteamet i Sentermenigheten består av følgende personer:

 

Raymond Urne, hovedpastor

Raymond er gift med Annette og har tre barn. Han bor på Engelsrud i Asker og liker å drive med idrett og trening. Han har vært fotballtrener i mange år og setter pris på de mulighetene som finnes i skog og mark. Raymond har sin teologiske utdannelse fra Livets Ords Teologiske Seminar, og har i tillegg tatt studier innen økonomi og ledelse. Raymond har mange års erfaring som ungdomspastor, pastor og som bibelskolelærer.  Fra 01.01.2013 tok Raymond over som hovedpastor i Sentermenigheten.

 

Annette Urne

Annette er gift med Raymond og har tre barn. Annette jobber som lærer i Asker-skolen, og er en aktiv dame med mange jern i ilden. Hun liker å trene og har et stort hjerte for mennesker. Annette har fungert som Lifegruppeleder og hatt ansvar for tjenesteteam i mange år.

 

Sigurd Eikaas

Sigurd er gift med Keba og bor i Lierskogen. Han er pappa til en jente. Sigurd har jobbet som lærer og er en ivrig skribent. Han er glad i bønn og ivrer for at menigheten skal være et godt sted å være for barn og unge.

 

Ingjerd Kaldheim

Ingjerd er pensjonist og har vært ivrig med i menighetsmiljøet fra starten av. Hun arbeidet i sin tid med rehabilitering av narkomane i Ten Center og har vært med i styret i mange år. Ingjerd er en positiv dame som ivrer for bønn og er engasjert i det multikulturelle arbeidet.