Talere


JOAKIM LUNDQUIST

Joakim Lundquist

Joakim Lundquist er hovedpastor på Livets Ord i Uppsala, grunnlegger av Ny Generasjon i Sverige – en av Sveriges største ungdomsorganisasjoner – og en mye brukt taler i mange ulike sammenheng og land. Med pasjon og kreative prekner som kommuniserer til hjerter, inspirerer han till en utadrettet, Jesussentrert livsstil.

Joakim har ved Guds nåde ledet Livets Ord gjennom en en utfordrende og krevende situasjon, og står idag som leder for en voksende flergenerasjonsmenighet som er et hjem fra mennesker fra ulike kulturer. Joakim har et spesielt hjerte for å engasjere unge mennesker.

Med pasjon og kreative prekner som kommuniserer til hjerter, inspirerer han till en utadrettet, Jesussentrert livsstil.


RUNE BORGSØ

Rune Borgsø

Rune Borgsø er evangelist og Bibellærer, og en av pastorene på Livets Ord i Uppsala. Han har i mange år jobbet som misjonær, bl.a. i Tadjikistan og på ulike steder i Russland. I en årrekke har han reist rundt i hele verden for å undervise Guds ord og forkynne evangeliet. Rune har en sterk profetisk tjeneste, og han har vært sentral i den åndsutgytelsen som man har erfart på Livets Ord i Uppsala de siste par årene.

Rune har en sterk profetisk tjeneste, og han har vært sentral i den åndsutgytelsen som man har erfart på Livets Ord i Uppsala de siste par årene.