Talere


JOAKIM LUNDQUIST

Joakim Lundquist

Joakim Lundquist er hovedpastor på Livets Ord i Uppsala, grunnlegger av Ny Generasjon i Sverige – en av Sveriges største ungdomsorganisasjoner – og en mye brukt taler i mange ulike sammenheng og land. Med pasjon og kreative prekner som kommuniserer til hjerter, inspirerer han till en utadrettet, Jesussentrert livsstil.

Joakim har ved Guds nåde ledet Livets Ord gjennom en en utfordrende og krevende situasjon, og står idag som leder for en voksende flergenerasjonsmenighet som er et hjem fra mennesker fra ulike kulturer. Joakim har et spesielt hjerte for å engasjere unge mennesker.

Med pasjon og kreative prekner som kommuniserer til hjerter, inspirerer han till en utadrettet, Jesussentrert livsstil.


RUNE BORGSØ

Rune Borgsø

Rune Borgsø er evangelist og Bibellærer, og en av pastorene på Livets Ord i Uppsala. Han har i mange år jobbet som misjonær, bl.a. i Tadjikistan og på ulike steder i Russland. I en årrekke har han reist rundt i hele verden for å undervise Guds ord og forkynne evangeliet. Rune har en sterk profetisk tjeneste, og han har vært sentral i den åndsutgytelsen som man har erfart på Livets Ord i Uppsala de siste par årene.

Rune har en sterk profetisk tjeneste, og han har vært sentral i den åndsutgytelsen som man har erfart på Livets Ord i Uppsala de siste par årene.


KENOFI TERFA

Kenofi Terfa

Kenofi er en av Livets Ords unge predikanter bosatt i Uppsala. Han er en av hovedlederne i Livets Ords ungdomsarbeid. Han brenner for menigheten, misjon og for ungdommer. Kenofi går for tiden gjennom et lederprogram på Livets Ord, og arbeider som trainee. I tillegg til engasjementet blant ungdommer i menigheten i Uppsala, er Kenofi også engasjert i misjon i Europa, og i å bygge Livets Ords europeiske nettverk blant ungdomsleder. I Hverdagen studerer Kenofi teologi, og på fritiden liker han å omgås venner, og å trene.

Kenofi brenner for menigheten, misjon og for ungdommer.


IRENE THERESE ANDERSSON

Irene Therese Andersson

Irene er lovsangsleder og låtskriver bosatt i Uppsala. Hun har ledet lovsang siden tolvårsalderen, og er en av lovsangslederne på Livets Ord i Uppsala. Hun reiser i inn- og utland, og leder lovsang i ulike kristne sammenhenger. Irene brenner for at Guds folk skal få større forståelse for kraften i lovsang og tilbedelse, og for at det profetiske skal forløses sterkere i Kristi kropp. Irene er også opptatt av at hver kristen skal oppmuntres til å dele troen i sin hverdag.

Irene brenner for at Guds folk skal få større forståelse for kraften i lovsang og tilbedelse, og for at det profetiske skal forløses sterkere i Kristi kropp.