Velkommen til konferanse!


Vi opplever at troen på Guds Ord er viktigere enn noen gang. Det er i troen på Guds Ord at gjennombruddskraften finnes. Det er ikke vanskelig å se utfordringer, peke ut brister, eller å finne feil. Hverken når det gjelder samfunnet vi lever i, det kristne fellesskapet, eller i våre personlige liv. Alle kan klare det. Men det er ikke det vi kristne er kalt til. Vi er kalt til å tro Gud.

I vår del av verden verdsettes ofte refleksjon og skepsis høyere enn tro og tillit. Og iblant er dette faktisk motsatser. I det naturlige finnes det ofte gode grunner til at det Gud har lovet ikke skal skje. Men vi trenger å hente våre impulser fra den overnaturlige verden. Troen opererer på et helt annet nivå. For Gud er ingenting umulig!

Fordi vi ønsker å stimulere tro arrangerer vi troskonferanse i Asker 10.-12. januar 2020. Vi får besøk av Joakim Lundquist, Rune Borgsø m.fl. fra Livets Ord i Uppsala. Vi er overbevist om at vi skal få noen inspirerende og trosfylte dager sammen. Vi oppfordrer deg til å holde av dagene, og gjerne også invitere med deg noen venner og bekjente.

INGENTING ER UMULIG FOR GUD!

Hilsen Annette og Raymond Urne,
pastorpar i Sentermenigheten