Troskonferanse: lederdag

  • 10:00

Program Troskonferanse

(endringer kan forekomme)


Fredag 10. januar

10:00-16:00 Lederdag, krever påmelding. Joakim Lundquist, Rune Borgsø m.fl. deltar.
Registrering og kaffe fra 9:30.

19:00 Kveldmøte med Joakim Lundquist


Lørdag 11. januar

11:00 Formiddagsmøte med Joakim Lundquist

14:00 Hellige Ånds møte med Rune Borgsø og flere.

19:00 Kveldsmøte


Søndag 12. januar

11:00 Gudstjeneste med Rune Borgsø

 

Se mer informasjon om konferansen her.