Lederteam

Lederteamet i Sentermenigheten består for tiden av:

Raymond Urne, pastor

Raymond er gift med Annette og har tre barn. Han liker å drive med idrett og trening. Han har vært fotballtrener i mange år og setter pris på de mulighetene som finnes i skog og mark. Raymond har sin teologiske utdannelse fra Livets Ords Teologiske Seminar, og har i tillegg tatt studier innen økonomi og ledelse. Raymond har mange års erfaring som ungdomspastor, pastor og som bibelskolelærer.  Fra 01.01.2013 tok Raymond over som hovedpastor i Sentermenigheten.

Annette Urne

Annette er gift med Raymond og har tre barn. Annette er lærer i Asker-skolen, og er en aktiv dame med mange jern i ilden. Hun liker å trene og har et stort hjerte for mennesker. Annette har i mange år vært Lifegruppeleder, og har ansvar for møtevertskap.

Tsegay Libsu

Tsegay er gift med Yordanos, og har to barn. Tsegay kommer opprinnelig fra Eritrea, og er en av de som har hatt betydning for at det afrikanske miljøet i menigheten har vokst. Tsegay kom inn i lederteamet våren 2019.

Ingjerd Kaldheim

Ingjerd har vært ivrig med i menighetsmiljøet fra starten av. Hun arbeidet i sin tid med rehabilitering av narkomane i Ten Center og har vært med i styret i mange år. Ingjerd er en positiv dame som ivrer for bønn og er engasjert i det multikulturelle arbeidet.

Left / Button

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Right / Button