Sentermenigheten inn i Livets Ord Family

Categories: Aktuelt,Nyheter

Lørdag 27. juli, på Europakonferansen på Livets Ord i Uppsala, ble Sentermenigheten presentert som en av 30 europeiske menigheter som er en del av det nyetablerte nettverket Livets Ord Family. I nettverket er det 4 norske menigheter, og flere menigheter er i en prosess rundt tilknytning.

Vi har hatt en nær tilknytning til Livets Ord gjennom mange år, og er glad for å formelt kunne stå i en enda nærmere relasjon med menigheter i den samme åndelige strømmen. Det er en styrke å kunne stå i et visjonært fellesskap med menigheter med samme type åndelige DNA. Vi tror at tilknytningen vil bli til rik velsignelse for Sentermenigheten, men også at nettverket vil bli til velsigne i Norge og Europa. Vi tror at det trengs allianser som står sammen om å forkynne troens Ord, som holder fast på Bibelen som Guds ufeilbare Ord, og som fremelsker Åndens liv og gaver.

Sentermenigheten vil fortsatt være tilknyttet Pinsebevegelsen.

Legg igjen en kommentar