MEDLEMSKAP

Man trenger ikke være medlem for å delta på gudstjenester, cellegrupper eller andre arrangementer, men ved medlemskap viser man at man regner Sentermenigheten som sitt ”åndelige hjem”.

Dersom du ønsker å bli medlem i Sentermenigheten, blir du invitert på et introkurs, eller til en samtale. Ved dette blir vi bedre kjent med deg, og du får et innblikk i historikk, praktisk informasjon og menighetens visjon, kjennetegn og verdier.

Vi tror at alle kristne trenger å høre til i en menighet. Noen av bildene Bibelen bruker om menigheten, er Guds familie, Kristi kropp og åndelig tempel. Dette er bilder som handler om tilhørighet og gudsnærvær. Vi ønsker å være en menighet som kjennetegnes av dette.

Betingelsen for å bli medlem i Sentermenigheten er at man er frelst, det vil si bekjenner Jesus som sin Frelser og Herre, og vil leve sitt liv etter Bibelens lære. Som medlem viser man at man vil arbeide for å oppfylle menighetens visjon og målsetning.

Sentermenigheten er registrert i henhold til lov om trossamfunn.