KONFIRMASJON – TENTRO

Tentro er et frikirkelig konfirmasjons-alternativ, åpent for alle. Det er 12 menigheter i Nedre Buskerud som samarbeider om NB Tentro, og Sentermenigheten er også med på dette. Staben som underviser er hentet fra samarbeidsmenighetene.

Tentro tar tak i din hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer, som du kanskje frykter når du hører ordet ”undervisning.” Målet er at du skal få oppleve at troen på Jesus handler om relasjon og ikke religion.

For mer informasjon, sjekk nbtentro.no.