SAMTALE ELLER FORBØNN

Har du behov for å snakke med noen for å få sortert tankene? Om du føler deg alene, er syk eller har andre typer behov, så er vi tilgjengelig. Om det er utfordringer i ekteskapet, trosundring… så ønsker vi i Sentermenigheten å være tilgjengelig for deg i en viktig fase i ditt liv. Vi har erfarne veiledere og sjelesørgere som kan møte deg. Da kan det være bra å ha noen å snakke med, bli bedt for eller få hjelp på andre måter. Ta kontakt!

Samtale

Sentermenigheten har erfarne sjelesørgere. I møte med oss skal du være trygg på at du blir møtt med vennlighet og respekt. Vi vil lytte til deg, og søke å hjelpe deg videre i de prosessene du står i.

Samtale om trosspørsmål

Troen er en viktig del av livet som stadig flere er opptatt med. I det alternative markedet finnes mange som tilbyr veiledning, selvoppnevnte guruer og sjamaner som påberoper seg autoritet til å gi åndelige opplevelser og innsyn. I Sentermenigheten bygger vi vår kunnskap og veiledning på Bibelen. Den er Guds Ord til oss mennesker og har i tusener av år vært en kilde til tro og tanke. Har du spørsmål eller tanker du ønsker å prate med noen om, er du velkommen til å ta kontakt. Vi har erfarne teologer som kan hjelpe deg til å finne ut mer om hva Bibelen sier om Gud, om meningen med livet, om framtiden, om hvem Jesus er osv.

Ingen spørsmål er farlige. Selv om troen ikke bygges på logisk fornuft og empirisk vitenskap, tror vi at det går an å leve med en trygg harmoni mellom troslivet og tankelivet.

Råd og veiledning

Alle møter vi vanskelige veivalg. Viktige beslutninger må tas. Beslutninger som får konsekvenser for framtiden. Ingen andre kan eller skal ta beslutningene for deg, men en god rådgiver kan hjelpe deg til å nøste opp i virvaret, stille de spørsmålene som ansporer deg til å se klart, slik at du selv kan fatte gode beslutninger.

Når krisen rammer oss.

Ingen går gjennom livet uten å kjenne på anger, smerte, fortvilelse, sorg, savn. Livets harde realiteter møter oss alle. Vi kan miste noen vi er glade i, enten ved død eller annen adskillelse. Sykdom eller ulykke kan ramme oss selv eller noen nærstående. Vi kan såres av andres eller egne feiltrinn. Uansett kan det hjelpe å ha noen å stå sammen med, noen å dele smerten med, noen som lytter. Noen som kan gå et stykke av veien sammen med deg, be for deg og hjelpe deg med å bearbeide det vanskelige i fortiden, slik at du kan gjenvinne overskudd og gå videre med tro på framtiden.

Ta kontakt!

Forbønn

Vi tror at forbønn hjelper. I samtalene vi har med mennesker, tilbyr vi alltid forbønn, fordi vi tror at det til syvende og sist er Gud som virkelig kan gi hjelp. I alle livets situasjoner og faser, i alle slags sinnstilstander, kan vi komme til Gud. Av og til klarer vi ikke å sette ord på våre behov. Da er det godt å kunne vende seg til Gud med sitt innerste hjerte. Gud krever ikke mange ord fra oss. Han er allvitende, han ser oss og kjenner oss, og han vil gå med oss gjennom vanskelighetene. Det er også en stor styrke å vite at andre ber for en. Dersom du ønsker forbønn fra oss, kan du ta kontakt (anonymt, om du ønsker det): her.

Vi vil da be for deg og din situasjon, eller for de du ønsker at vi skal be for, i våre møter og bønnemøter. Om du velger å sende inn ditt bønnebehov under fullt navn, behandler vi det selvsagt konfidensielt, og det vi ber om i et offentlig møte vil være anonymt, dersom du ikke uttrykkelig ber om noe annet.

Besøk

Dersom du er i en situasjon hvor det er vanskelig for deg å komme ut til samtale, forbønn og fellesskap, tilbyr vi å besøke deg. Det kan være om du er syk, er på sykehus, er funksjonshemmet, er i fengsel, – eller rett og slett ikke greier å mobilisere det som skal til for å komme til kirken. Ta kontakt for en nærmere avtale.