DÅP

I Sentermenigheten praktiserer vi troendes dåp. Vi døper ikke spedbarn, men mener at dåpen skal komme etter troen. Derfor må den som skal døpe seg være gammel nok til selv å ha en bevissthet omkring troen.

For deg som ønsker å bli døpt i Sentermenigheten, eller som vil lære om dåp, arrangerer vi hvert halvår et dåpskurs med undervisning om dåp og samtale. Kurset arrangeres en kveld. Vi har dåpsbasseng i kirkesalen, og i etterkant av dåpskurset utføres dåpen i en gudstjeneste.

Ta kontakt her dersom du vil melde deg på dåpskurs dette halvåret, eller om du ønsker en samtale om dåp.