Gi en gave

Det koster selvfølgelig å drive menighet. Frivillige gaver er en veldig viktig inntektskilde for Sentermenigheten, og en nødvendighet for at vi skal kunne drive den virksomheten vi gjør.

Ved å støtte økonomisk gjør du det mulig for oss å opprettholde og utvide innsatsen for å gjøre evangeliet tilgjengelig for mennesker ved ord og handling.

Du kan gi din gave til kontonummer 3000 16 44560.

Du kan også bruke Vipps: #84868 (Sentermenigheten Gave)

Annenhver gudstjeneste tar vi også opp offer. Du kan da enten dra kortet i skranken eller gi en pengegave i kollektkurven som sendes rundt.