Bli medlem

Dersom du ønsker å bli medlem i Sentermenigheten, anbefaler vi at du blir med på et introkurs. Hvert halvår har vi en kurskveld, der de som ønsker å bli medlemmer, får et innblikk i historikk, praktisk informasjon og menighetens visjon, kjennetegn og verdier. Man trenger ikke være medlem for å delta på gudstjenester, cellegrupper eller andre arrangementer, men ved medlemskap viser man at man regner Sentermenigheten som sitt ”åndelige hjem”.

Vi tror at alle kristne trenger å høre til i en menighet. Noen av bildene Bibelen bruker om menigheten, er Guds familie, Kristi kropp og åndelig tempel. Dette er bilder som handler om tilhørighet og gudsnærvær. Vi ønsker å være en menighet som kjennetegnes av dette.

Betingelsen for å bli medlem i Sentermenigheten er at man er frelst, det vil si bekjenner Jesus som sin Frelser og Herre, og vil leve sitt liv etter Bibelens lære. Som medlem viser man at man vil arbeide for å oppfylle menighetens visjon og målsetning.

Sentermenigheten er registrert i henhold til lov om trossamfunn.

Neste introkurs arrangeres: