Bli frelst

«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.»

Vi vil her prøve å gi en kort og enkel beskrivelse av hvordan du kan komme i fellesskap med Gud, og dermed starte et spennende liv som kristen. Livet sammen med Jesus er et godt liv å leve. Dette livet vil også holde når du dør, og føre deg til himmelen! Men det hele starter med at vi forstår noen ting om oss selv og om Gud…

Trykk på plusstegnene for å lese avsnittene.

Vårt problem

Bibelen sier: «Alle har syndet og står uten ære for Gud.» (Romerne 3.23) Mennesket er skapt til å leve i fellesskap med Gud, men allikevel er det noe som skiller oss. Gud er rettferdig og kan ikke ha noe med synd å gjøre. SYNDEN er VÅRT PROBLEM.

Konsekvensene for oss

Bibelen sier: «Syndens lønn er døden.» (Romerne 6.23) For å hindre kaos i et samfunn, må vi ha lover. Dersom noen bryter disse lovene, får det konsekvenser. På samme måte får det konsekvenser dersom vi bryter de åndelige lovene. En åndelig lov sier at syndens lønn er døden. «Død» betyr evig adskillelse fra Gud, fra all godhet, omsorg, beskyttelse, renhet og herlighet.

Hvordan gjenopprette vårt forhold til Gud ?  

– GODE GJERNINGER ? Mange sier : «Jeg er ikke så verst», eller «Jeg gjør så godt jeg kan». VIL IKKE GUD TA IMOT MEG ? Bibelen sier: «Av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.» (Efeserne 2.8-9) Gode gjerninger kan IKKE føre oss til Gud.

– DÅP ? Mange sier : «Jeg er døpt og konfirmert». VIL IKKE GUD TA IMOT MEG ? Bibelen sier : «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.» (Markus 16.16) Dåp alene kan IKKE føre oss til Gud.

– ANDRE RELIGIONER ? Mange sier : «Jeg har min tro», «enhver blir salig i sin tro», eller «alle veier fører til Gud». VIL IKKE GUD TA IMOT MEG ? Bibelen sier : «Det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» (Apostlenes Gjerninger 4.12) Andre religioner kan IKKE føre oss til Gud.

– JESUS ! Bibelen sier: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» (Romerne 5.8) Jesus løste vårt problem (synden) ved å ta på seg de KONSEKVENSENE (døden) som vi skulle hatt. Det finnes bare EN VEI som fører oss til Gud, nemlig personen JESUS KRISTUS. Jesus sa: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» (Johannes 14.6)

Hvordan kan dette bli mitt ?

Bibelen sier: «Alle dem som tok imot Ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn.» (Johannes 1.12) For å finne veien til Gud, må du ta imot Jesus som din frelser. HVORDAN KAN DU GJØRE DET ? Bibelen sier: «Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste Ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjerte tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.» (Romerne 10.9-10) «Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet.» (Apostlenes Gjerninger 3.19) Du må altså : – tro at Jesus døde for dine synder. – be Jesus bli din Herre. – omvende deg fra bevisst synd. – fortelle dine venner at du er blitt en kristen. Når du har gjort dette, er din synd tilgitt og du har fellesskap med Gud. Alt som har skilt deg fra Gud er borte, og Gud ser på deg som feilfri. Nå tilhører du Jesus. Han har en plan for livet ditt. Derfor er det viktig for deg å begynne å lese i Det nye testamentet. Vi vil også anbefale deg å kontakte andre kristne på ditt hjemsted, eller ta kontakt på webformen under. Vi vil så hjelpe deg å få kontakt med andre kristne.

Ta kontakt her dersom du ønsker forbønn eller bare vil prate med en som kan veilede og hjelpe deg.