LIFE-grupper

Vi tror at LIFE-grupper er en viktig del av menighetslivet. Der knytter vi gode relasjoner og etablerer vennskap. Dette mener vi er en styrke for livet vårt og troen vår.

LIFE-gruppene møtes annenhver uke til fellesskap med mat og drikke, hvor samtaler og bønn er i sentrum. Gruppene samles i hjemmene og består som oftest av ca 10-12 personer.

Ta kontakt hvis du vil være med i eller besøke en LIFE-gruppe.