Bønnemøter

Ved hjelp av bønn kan vi kommunisere med Gud. Bønn og fellesskap med Gud er en veldig viktig del av det personlige kristenlivet. Men bønn er ikke bare noe personlig eller privat. Bønn er også viktig i menighetsfellesskapet. Når Guds menighet ber handler Gud.

Det arrangeres bønnemøter i Sentermenigheten hver tirsdag og torsdag morgen 6:30-7:30, og før gudstjenestene søndager kl 10:30-10:45.

I tillegg arrangeres det jevnlig bønnedager eller bønnekvelder hvor man har mulighet til å sette av ekstra tid til bønn. Se program for nærmere tidspunkter.

Alle er velkommen!