Aktiviteter for barn

På søndagsskolen vil vi at barna skal bli kjent med Bibelen og bli trygge i sin relasjon til Gud. Vi vil at barna skal etablere gode vennskap, også på tvers av alder. På søndagsskolen møter barna voksne som formidler budskapet om Jesus på en spennende og variert måte. Samlingene består av en formidlingsdel og en aktivitetsdel. I formidlingsdelen presenteres evangeliet gjennom drama, fortelling, samtale, sang og musikk. I aktivitetsdelen er det lek, spill, konkurranser, formingsaktiviteter med mer.

Søndagsskolen er for barn fra 1 år og til og med 6.klasse og har følgende aldersinndeling: ”Minigjengen”: 1 til 3 år (foreldrestyrt i festsalen) ”Juniorgjengen”: 3 år tom 1.kl. ”Supergjengen”: 2.kl tom 7.kl

Barna er med på første del av gudstjenesten med sang, og leveres av foreldrene ca. kl. 11.30. Barna må hentes etter at gudstjenesten er ferdig.

sondagsskole

Et arrangement for barn og unge på Borgen og Hagaløkka annenhver lørdag. Det er lek, konkurranser, spill, formidling gjennom drama e.l og noe å spise.

Vi vil at gøytimen skal være en arena hvor barn har det gøy og er sammen med andre i en avslappet atmosfære. På kristent grunnlag, gjennom de temaene vi tar opp ønsker vi at budskapet for barna skal være: ”Jeg er verdifull”, ”Jeg er unik”, ”Andre rundt meg er også det”. Vi trenger hverandre, vi har noe å gi hverandre – fellesskap er bra! Alle er hjertelig velkommen!

Vi har speidergruppe, kor og dansegruppe som møtes noen onsdager hvert halvår. Mer informasjon kommer.