Troskonferanse 10.-12. januar 2020

Vi opplever at troen på Guds Ord er viktigere enn noen gang. Derfor arrangerer vi troskonferanse i Asker 10.-12. januar 2020. Vi får besøk av Joakim Lundquist, Sebastian Stakset, Rune Borgsø m.fl. fra Livets Ord i Uppsala. Disse dagen må du holde av, og sørge for å invitere med deg venner og bekjente.

Det blir også en veldig spennende åpen ledersampling fredag 10. januar på dagtid.

Foreløpig program:

Fredag 10. januar
10:00-16:00 Åpen lederdag, krever påmelding. Joakim Lundquist, Rune Borgsø m.fl. deltar
19:00 Kveldmøte med Joakim Lundquist

Lørdag 11. januar
11:00 Formiddagsmøte med Joakim Lundquist
14:00 Ettermiddagsmøte med fokus på neste generasjon
19:00 Kveldsmøte med Sebastian Stakset

Søndag 12. januar
11:00 Gudstjeneste med Rune Borgsø


Joakim Lundquist


Sebastian Stakset


Rune Borgsø

Lovsangsteam fra Tsjekkia

Helgen 23.-25. august får vi besøk av et lovsangsteam fra Tsjekkia. De skal ha konsert fredag og lørdag kl 19:00, og skal delta på gudstjenesten søndag kl 11:00. Lørdag kl 12:00 blir det konsert i Asker sentrum. Fri entre. Hjertelig velkommen!

Sentermenigheten inn i Livets Ord Family

Lørdag 27. juli, på Europakonferansen på Livets Ord i Uppsala, ble Sentermenigheten presentert som en av 30 europeiske menigheter som er en del av det nyetablerte nettverket Livets Ord Family. I nettverket er det 4 norske menigheter, og flere menigheter er i en prosess rundt tilknytning.

Vi har hatt en nær tilknytning til Livets Ord gjennom mange år, og er glad for å formelt kunne stå i en enda nærmere relasjon med menigheter i den samme åndelige strømmen. Det er en styrke å kunne stå i et visjonært fellesskap med menigheter med samme type åndelige DNA. Vi tror at tilknytningen vil bli til rik velsignelse for Sentermenigheten, men også at nettverket vil bli til velsigne i Norge og Europa. Vi tror at det trengs allianser som står sammen om å forkynne troens Ord, som holder fast på Bibelen som Guds ufeilbare Ord, og som fremelsker Åndens liv og gaver.

Sentermenigheten vil fortsatt være tilknyttet Pinsebevegelsen.