Europakonferansen 2020

28. juli til 2. august arrangeres den årlige Europakonferansen på Livets Ord i Uppsala. Konferansen samler flere tusen mennesker fra hele Europa, og er en viktig inspirasjonskilde for oss i Livets Ord Family. Vi anbefaler flest mulig å sette av tid og reise til Uppsala for å ta del i denne viktige sommeruken.

Blant årets talere er blant annet Jentezen Franklin. For mer informasjon: http://europakonferensen.livetsord.se/