Artikkel i Korsets Seier

Categories: Aktuelt

Det siste året har vi involvert Daniel Egeli, regionsleder i pinsebevegelsen, med tanke på å ta et oppgjør med deler av vår historie. Mer konkret handler det i hovedsak om forhold fra 90-tallet og tidlig på 2000-tallet. På fredag 9. april kom en artikkel i Korsets Seier der Raymond Urne og Ole Bjørn Urne intervjues. Korsets seier er pinsebevegelsens ukeavis. Her kommer vi med en tydelig beklagelse ovenfor de som har vonde opplevelser. Hvis noen har behov for en samtale i forbindelse med dette er det bare å ta kontakt.