Aktuelt

Bønnemøter i uke 32 og 33

Vi samles til bønnemøte i Sentermenigheten tirsdag (9/8), torsdag (11/8) og tirsdag (16/8) kl 19:30. Vi søker Gud sammen i en utfordrende tid. Det er viktig at du er der. Velkommen!

Artikkel i Korsets Seier

Det siste året har vi involvert Daniel Egeli, regionsleder i pinsebevegelsen, med tanke på å ta et oppgjør med deler av vår historie. Mer konkret handler det i hovedsak om forhold fra 90-tallet og tidlig på 2000-tallet. På fredag 9. april kom en artikkel i Korsets Seier der Raymond Urne og Ole Bjørn Urne intervjues….

Hva skjer?

    Ukens preken


    Info